• مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به کانادا

شرکت Bahar Gate LTD تنها از روش سرمایه گذاری کبک برای مهاجرت به کانادا فعالیت دارد. برای دریافت اطلاعات بیشتر میتوانید با ما تماس بگبرید.

کانادا به خاطر استانداردهای بالای زندگی، آب و هوایی سالم، نرخ پایین جرم  و جنایت، زیرساخت عالی و کیفیت بالای زندگی به خوبی شناخته شده است و به همین دلیل اغلب به عنوان یکی از بهترین کشورهای جهان برای زندگی در نظر گرفته می شود. دولت کانادا برای جذب کارآفرینان ثروتمند، برای جذب سرمایه گذاران سیاست های ویژه ای در نظر گرفته است، که می توان از طریق سرمایه گذاری اقامت دائم آن را گرفت.

البته در مقایسه با سایر برنامه های سرمایه گذاری جهت اقامت ، جهت سرمایه گذاری در کشور کانادا روش های محدودی وجود دارد.

زمان پردازش درخواست ها نیز بسته به نوع و تقاضای ارائه شده متفاوت است و در بعضی موارد می تواند تا سه سال یا حتی بیشتر باشد. می توان گفت که اقامت دائم کشور کانادا دارای مدت زمان زیادی می باشد.

فرآیند درخواست می تواند در برخی موارد (حتی قبل از ورود به کانادا) تا 3 سال یا بیشتر طول بکشد. علاوه بر این، قبل از پذیرش درخواست ها، ارزیابی بایسته انجام می پذیرد.

برنامه سرمایه گذاران فدرال مهاجر کانادا در سال 2014 فسخ شد. برنامه سرمایه گذاری مهاجران کبک (کبک دومپ) مشابه است و نیاز به حداقل سرمایه گذار 800 هزار دلار کانادا دارد.

علاوه بر این، حضور در کانادا برای واجد شرایط بودن برای شهروندی لازم است، که متقاضی باید شرایط لازم برای حضور 3 ساله را داشته باشد.

مهاجرت به کانادا

© Copyright - Bahar Gate LTD