زبان مالتایی و زبان انگلیسی دو زبان رسمی کشور مالتا می باشند. زبان تنها زبان سامی به جا مانده است که با الفبای انگلیسی نوشته می شود. مالتایی زبان مورد استفاده توسط اعرابی بود که در سیسیل زندگی می کردند که در قرن 9 تا 12 از این زبان استفاده می کردند. این زبان یک شاخه منحصر به فرد از زبان عربی است که در طول 800 سال با تغییرات تدریجی با لاتین درآمیخته شد و به شکل فعلی درآمد.

حدود 30 درصد کلمات پایه ای و ابتدایی زبان مالتایی از ریشه زبان عربی- سیلیسی گرفته شده و 50 درصد دیگر هم از زبان ایتالیایی استاندارد و زبان سیلیسی وارد این زبان شده اند. سهم کلمات انگلیسی هم بین 6 تا 20 % در زبان مالتایی می باشد. طبق برآورد انجام شده در سال 1975، حدود 371 هزار نفر به این زبان سخن می گفتنند که 300 هزار نفر آن ها ساکن مالتا هستند و بقیه مهاجرانی به استرالیا، کانادا، ایتالیا، انگلستان و تونس هستند که به این زبان سخن می گویند. در بخش زیر جهت آشنایی با رسم الخط و زبان مالتایی، چند کلمه به این زبان آورده شده است.

 

زبان فارسی زبان انگلیسی زبان مالتایی
خانه home dar
گل flower fjura
زن woman mara
پادشاه King re
گربه Cat qattus