روزهای خاص در مالتا

کارناوال: یکی از مراسمات و جشن هایی که در مالتا برگذار می شود، جشن های کارناوال است که به مدت یک هفته در ماه فوریه انجام می شود، در این هفته مردم با پوشیدن لباس های خاص در راه پیمایی های شهری شرکت می کنند که در والتا و گزو برگذار می شود.

روز پیروزی (Victory day) : یک تعطیل رسمی در 8 سپتامبر است که در این روز سه تا رویداد مهم برای مالتا رخ داده است، که به این دلیل این روز برای مردم مالتا اهمیت دارد. تولد بانوی ما (Our Lady’s birth)، پایان محاصره بزرگ 1565 و محاصره انگلستان توسط نیروی دریایی ارتش ایتالیا در جنگ جهانی دوم.

 روزهای خاص در مالتا

روزهای خاص در مالتا