تفاوت بین اجازه اقامت و اقامت دائم

تفاوت بین اجازه اقامت و اقامت دائم

تفاوت بین اجازه اقامت و اقامت دائم چیست؟

اقامت دائم که از آن به نام PR یا Permanent Residency یاد می شود، مجوز اقامت در کشور مورد نظر بدون محدودیت زمانی است. اما در مقابل اجازه اقامت که به نام Permit Residency  معروف است، مجوز ورود به کشور مورد نظر است، که اولین قدم برای گرفتن تابعیت یک کشور به حساب می آید. برای مثال کشوری مانند سوییس برای گرفتن شهروندی باید مدت زمان 12 سال در آن کشور زندگی کرد و سپس برای آن اقدام کرد.

در بخش زیر تفاوت های بیشتری از این دوحالت بررسی گردیده است.

اقامت دائم PR و شهروندی

  • متقاضی تمامی حقوق شهروندی به غیر از حق رای را دریافت می کند و بدون محدودیت زمانی می تواند در کشور مورد نظر اقامت داشته باشد.
  • در اکثر کشورها حداقل 6 سال زمان برای گرفتن اقامت دائم لازم است.
  • اجازه ورود و خروج بدون محدودیت و شرط
  • برای گرفتن شهروندی باید ابتدا اقامت دائم گرفت. برای مثال در انگلستان بعد از 5 سال به شرط داشتن اقامت دائم می توان شهروندی این کشور را دریافت کرد.

 

اقامت موقت

  • اغلب تحت عنوان اقامت موقت – اجازه ورود نامیده می شود، که به معنای اقامت دارای محدودیت زمانی است. معمولا به صورت سالانه تمدید می شود. در کشورهای اتحادیه اروپا و انگلستان، معمولا به جای ویزا از کارت با برچسب صورتی رنگ استفاده شود.
  • دارای شرطی از بابت حداقل روزهایی که باید در کشور مورد نظر اقامت داشت، نمی باشد.
  • می توان آزادانه به کشور مورد نظر ورود و خروج داشت.
  • بعد از تمدید اقامت موقت به صورت سالانه و طبق قوانین کشور مورد نظر می توان برای اقامت دائم و بعد از آن برای گرفتن شهروندی اقدام کرد. البته بعضی از کشورها، مانند نروژ می توان شهروندی را بعد از 7 سال بدون دریافت اقامت دائم گرفت.