آخرین تغییرات ویزا و اقامت دائم مالتا

آخرین تغییرات ویزا و اقامت دائم مالتا

آخرین تغییرات ویزا و اقامت دائم مالتا

اخذ ویزای اقامت مالتا، با توجه به امکان استفاده از اوراق قرضه مورد توجه زیادی از مهاجران قرار گرفته است. به صورتی که اصلاحات جدید این ویزا باعث مناسب ترشدن و انعطاف پذیرترشدن این ویزا اقامت در مقایسه با سایر گزینه ها گردیده است. در این مقاله در مورد نحوه استفاده از این تغییرات جدید توضیح داده خواهد شد.

ویزای طلایی مالتا، تغییری سودمند در گرفتن اقامت دائم مالتا

سرانجام اصلاحات اعمال شده به نحوه گرفتن اقامت دائم مالتا که ابتدا در سال 2015 و توسط اصلاحیه حقوقی 288 بررسی شده بود، در سال 2017 و توسط اصلاحیه به شماره 189 اعمال گردید، که این باعث افزایش جذابیت اقامت مالتا برای متقاضیان گردیده است، که در زیر به آن ها پرداخته می شود.

همراه بردن خانواده بوسیله ویزای طلایی مالتا

با توجه به قانون جدید، با 30 هزار یورو، بخش عمده هزینه های درخواست اقامت خود متقاضی، همسر و فرزندان پرداخت می شود.

همچنین امکان آوردن پدر و مادر متقاضی و یا همسر با پرداخت 5 هزار یورو نیز می باشد.

عدم محدودیت سنی در ویزای طلایی مالتا

قبلا محدودیتی برای بردن فرزندان بالای 26 سال بود، که این محدودیت در حال حاضر برداشته شد، به دلیل این که طبق بررسی ها فرزندان نیز ممکن است همچنان از لحاظ  اقتصادی به خانواده وابستگی داشته باشند و دیگر محدودیت سنی وجود ندارد.

تا موقعی که فرزندان ازدواج نکنند یا مستقل نشوند، آن ها می توانند به همراه خانواده  با ویزای مالتا اقامت دائم بگیرند. حتی در صورتی که آن ها ازدواج کنند، امکان اقامت مالتا با پرداخت 5 هزار یورو غیرقابل بازگشت خواهد بود.

عدم محدودیت اقامتی در ویزای طلایی مالتا

باتوجه به قانون جدید دیگر اجباری نیست برای متقاضی و خانواده اش که  مدت 6 ماه متوالی و یا مجموع 10 ماه  در طی 5 سال گذشته در خارج از مالتا باشند و بر اساس ویزای طلایی مالتا آن ها می توانند به صورت متوالی و نامحدود در مالتا باشند و دیگر محدودیتی وجود ندارد.

اقامت برای مدت طولانی در مالتا و اخذ شهروندی

همان طور که بیان شد، طبق اصلاحیه جدید دیگر لازم نیست متقاضی و خانواده اش برای  مدت زمانی در خارج از مالتا باشند، به عبارت دیگر این بدین معناست که آن ها می توانند تا هر مدت زمانی که بخواهند در مالتا باشند.